Vitalreiser

Vi bryr oss litt mer
Siden 2002 har Vitalreiser arrangert reiser med «det lille ekstra» som gjør at deres gjester føler seg vel ivaretatt under ferieoppholdet.  Vitalreiser er en mindre og mer personlig arrangør enn mange andre – og ser viktigheten av å kunne tilby ekstra god service, nettopp for at DU skal trives når du er på ferie.
Etter hvert som vi blir mer bereiste, endres også våre krav når det gjelder reisens innhold.  Vi ønsker å bo ekstra godt når vi er på ferie, og velger nå oftere enn før bosteder med ekstra god standard og av høy kvalitet.

Klikk på logo under
- for å finne reiser -