Derfor bør du bytte ut passet ditt selv om du skal ha ferien i Norge

Publisert: 
12/8/2021

(ODD ROAR LANGE) De nye pass og nasjonale ID-kort kommer høsten 2020. Det er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres ved utstedelsen, og de nye dokumentene er vanskeligere å forfalske, sier sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.Dersom du vil unngå svært lange passkøer neste vår kan det være smart å skaffe seg time for passbestilling så snart de nye passene er klare i år. Selv om du skal ha ferien i Norge i sommer vil det være smart å bestille nytt pass i år, fremfor å vente til rekordlange køer neste år. Og politidirektoratet kommer med gode nyheter når det gjelder pris og gyldighet for de nye passene.

DETTE ER NYTT

Selv om det kommer nye dokumenter blir det ikke nødvendig for de som har gyldig pass i dag å søke om et nytt. Men de nye er sikrere enn de gamle.–Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato. Du trenger derfor ikke å søke om nytt pass før det gamle utløper, sier Skulstad videre.-Er det satt noen dato for lansering av nye pass og id-kort?-Nye pass og nasjonale ID-kort kommer etter planen i løpet av høsten 2020. Lanseringsdato besluttes før sommeren. Men vi kan ikke utelukke at koronapandemien som påvirker hele samfunnet, også kan påvirke lanseringstidspunktet for de nye dokumentene. Dette kommer vi i så fall tilbake til, sier Skulstad til Thetravelinspector.no-Hva vil disse koste?-I statsbudsjettet legges det til grunn at det blir samme pris for pass og ID-kort. 570 kr for voksne, 342 kr for barn.-Hvor lang gyldighet vil de nye pass/ID-kortene ha?-Det er ikke endelig avklart hvor lang gyldighet det nye passet og ID-kortet vil ha. I høringsutkastet til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort er det lagt til grunn 5 års gyldighet for ID-kort, og 10 år for pass. Pass og ID-kort til barn vil ha kortere gyldighetstid.

FAKTA OM NYE PASS OG ID-KORT

  • Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato. Du trenger derfor ikke å søke om nytt pass før ditt gamle utløper.
  • Det nasjonale ID-kortet er et offentlig utstedt ID-dokument. Det er frivillig å ha et nasjonalt ID-kort.
  • Du kan benytte kortet når du ønsker å legitimere deg og når det er krav om legitimasjon, for eksempel på posten og i banken.
  • Du kan benytte ID-kortet som reisedokument i EØS-området, slik du i dag benytter passet. Hvis du skal reise utenfor EØS-området, må du ta med deg pass.
  • Personer som av ulike årsaker ikke oppfyller vilkårene for et reisedokument, for eksempel folk som har et vedtak om nektelse av pass, kan få et nasjonalt ID-kort uten reiserett til legitimasjonsformål.
  • Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan også utstedes til mindreårige mellom 13 og 18 år uten samtykke fra foresatt. Likevel vil mange personer i denne kategorien måtte møte hos politiet med en foresatt, for at politiet kan gjøre en fullverdig vurdering av om identiteten er godtgjort.
  • ID-kortet er på størrelse med andre plastkort vi har i lommeboken.
  • I statsbudsjettet legges det til grunn at det blir samme pris for pass og ID-kort. 570 kr for voksne, 342 kr for barn.

‍Les hele artikkelen her: https://www.thetravelinspector.no/news/derfor-boer-du-skaffe-nytt-pass-for-norgesferien Hentet fra The Travel Inspector

Gi penger til Klubben din ved å booke reisene dine hos oss.

Når du booker reiser gjennom lenker på denne siden kan du komme tilbake og legge inn bookingnummeret ditt og velge hvilken klubb som skal motta 30% av våre inntekter! Det koster selvfølgelig ingenting ekstra for deg!

Vis alle reiser
Les mer

Vi tror også du vil like disse artiklene